Orchidey Slovenska > črievičník > črievičník papučkový

črievičník papučkový

Kde rastie črievičník papučkový?

črievičník papučkový (Cypripedium calceolus) na Slovensku najčastejšie rastie v týchto biotopoch: svetlé listnaté lesy, tienisté lesy, lesné okraje, krovinaté stráne, (ihličnaté lesy). Je hodnotený ako zraniteľný druh orchidey. Príčinou ohrozenia je likvidácia biotopov, nevhodné hospodárenie v lesoch.
Fotografia orchidey črievičník papučkový (Cypripedium calceolus)

črievičník papučkový

črievičník papučkový

Cypripedium calceolus

Výška orchidey 25-45 cm

Doba kvitnutia orchidey máj-júl

Kvety (prevažujúca farba) hnedočervené, žlté

Biotop orchidey svetlé listnaté lesy, tienisté lesy, lesné okraje, krovinaté stráne, (ihličnaté lesy)

Výškový vegetačný stupeň stupeň pahorkatiny (kolínny)-stupeň horský (montánny)

Lokality na Slovensku po celom Slovensku

Výskyt Slovensko

Ohrozenie orchidey zraniteľný druh

Príčiny ohrozenia likvidácia biotopov, nevhodné hospodárenie v lesoch

Táto orchidea sa v prírode niekedy kríži s -

Fotografia orchidey črievičník papučkový
črievičník papučkový

Copyright © 2001–2024 Orchidey Slovenska Druhy orchideí
Posledná aktualizácia: 11. január 2021