Orchidey Slovenska > červenohlav > červenohlav ihlanovitý

červenohlav ihlanovitý

Kde rastie červenohlav ihlanovitý?

červenohlav ihlanovitý (Anacamptis pyramidalis) na Slovensku najčastejšie rastie v týchto biotopoch: lúky, lesné okraje, svetlé listnaté lesy, (vlhké lúky, slatinné lúky). Je hodnotený ako ohrozený druh orchidey. Príčinou ohrozenia je likvidácia biotopov, sekundárna sukcesia, nevhodné hospodárenie v lesoch.
Fotografia orchidey červenohlav ihlanovitý (Anacamptis pyramidalis)

červenohlav ihlanovitý

červenohlav ihlanovitý

Anacamptis pyramidalis

Výška orchidey 20-60 cm

Doba kvitnutia orchidey máj-júl

Kvety (prevažujúca farba) ružové

Biotop orchidey lúky, lesné okraje, svetlé listnaté lesy, (vlhké lúky, slatinné lúky)

Výškový vegetačný stupeň stupeň nížinný (planárny)-stupeň horský (montánny)

Lokality na Slovensku Podunajská nížina, Záhorská nížina, Malé Karpaty, Biele Karpaty, Považský Inovec, Strážovské vrchy, Slovenský raj

Výskyt Slovensko

Ohrozenie orchidey ohrozený druh

Príčiny ohrozenia likvidácia biotopov, sekundárna sukcesia, nevhodné hospodárenie v lesoch

Táto orchidea sa v prírode niekedy kríži s päťprstnica obyčajná

Fotografia orchidey červenohlav ihlanovitý
červenohlav ihlanovitý

Copyright © 2001–2024 Orchidey Slovenska Druhy orchideí
Posledná aktualizácia: 11. január 2021