Orchidey Slovenska > bradáčik > bradáčik srdcovitolistý

bradáčik srdcovitolistý

Kde rastie bradáčik srdcovitolistý?

bradáčik srdcovitolistý (Listera cordata) na Slovensku najčastejšie rastie v týchto biotopoch: tienisté lesy, ihličnaté lesy, vrchoviská. Je hodnotený ako ohrozený druh orchidey. Príčinou ohrozenia je meliorácie (odvodňovanie), nevhodné hospodárenie v lesoch.

bradáčik srdcovitolistý

Listera cordata

Výška orchidey 5-20 cm

Doba kvitnutia orchidey jún-júl

Kvety (prevažujúca farba) žltozelené

Biotop orchidey tienisté lesy, ihličnaté lesy, vrchoviská

Výškový vegetačný stupeň stupeň podhorský (submontánny)-vyšší horský stupeň (supramontánny)

Lokality na Slovensku Vysoké Tatry, Nízke Tatry, Veľká Fatra, Muránská planina, Poľana

Výskyt Slovensko

Ohrozenie orchidey ohrozený druh

Príčiny ohrozenia meliorácie (odvodňovanie), nevhodné hospodárenie v lesoch

Táto orchidea sa v prírode niekedy kríži s -

Copyright © 2001–2024 Orchidey Slovenska Druhy orchideí
Posledná aktualizácia: 11. január 2021