Orchidey Slovenska > bieloprst > bieloprst belavý

bieloprst belavý

Kde rastie bieloprst belavý?

bieloprst belavý (Pseudorchis albida) na Slovensku najčastejšie rastie v týchto biotopoch: lúky. Je hodnotený ako ohrozený druh orchidey. Príčinou ohrozenia je nevhodné hospodárenie v lesoch, sekundárna sukcesia.

bieloprst belavý

Pseudorchis albida

Výška orchidey 10-30 cm

Doba kvitnutia orchidey máj-august

Kvety (prevažujúca farba) žlté

Biotop orchidey lúky

Výškový vegetačný stupeň stupeň podhorský (submontánny)-nižší vysokohorský stupeň (subalpínsky)

Lokality na Slovensku po celom Slovensku

Výskyt Slovensko

Ohrozenie orchidey ohrozený druh

Príčiny ohrozenia nevhodné hospodárenie v lesoch, sekundárna sukcesia

Táto orchidea sa v prírode niekedy kríži s -

Copyright © 2001–2024 Orchidey Slovenska Druhy orchideí
Posledná aktualizácia: 11. január 2021