Pracujeme na novej verzii encyklopédie.

Na Slovensku boli zistené tieto druhy orchideí:

bieloprst belavý
bradáčik srdcovitolistý
bradáčik vajcovitolistý
červenohlav ihlanovitý
črievičník papučkový
hľuzovec Loeselov
hmyzovník Holubyho
hmyzovník čmeľovitý
hmyzovník muchovitý
hmyzovník pavúkovitý
hmyzovník včelovitý
hniezdovka hlístová
jazýčkovec jadranský
jazýčkovec východný
koralica lesná
kruštík Futákov
kruštík Tallosov
kruštík drobnolistý
kruštík komorický
kruštík močiarny
kruštík modrofialový
kruštík neskorý
kruštík piačenský
kruštík pontický
kruštík prehliadaný
kruštík rožkatý
kruštík širokolistý
kruštík tmavočervený
kruštík útly
kruštík úzkopyskový
modruška pošvatá
päťprstnica hustokvetá
päťprstnica obyčajná
päťprstnica voňavá
pavstalač hlavatý
pokrut jesenný
prilbovka biela
prilbovka červená
prilbovka dlholistá
sklenobyľ bezlistá
smrečinec plazivý
trčníček jednolistý
trčuľa jednohľuzá
vemenníček zelený
vemenník dvojlistý
vemenník zelenkastý
vstavač Spitzelov
vstavač bledý
vstavač močiarny
vstavač mužský
vstavač obyčajný
vstavač ploštičný
vstavač počerný
vstavač purpurový
vstavač trojzubý
vstavač úhľadný
vstavač vojenský
vstavačik alpínsky
vstavačovec Fuchsov
vstavačovec bazový
vstavačovec bledožltý
vstavačovec laponský
vstavačovec májový
vstavačovec škvrnitý
vstavačovec strmolistý
vstavačovec vresoviskový

Copyright © 2001–2024 Orchidey Slovenska Druhy orchideí
Posledná aktualizácia: 11. január 2021