Orchideje Slovenska > vstavač > vstavač nádherný

vstavač nádherný

Kde roste vstavač nádherný?

vstavač nádherný (Orchis elegans) na Slovensku nejčastěji roste v těchto biotopech: vlhké louky, mokřady, slatinné louky. Je hodnocený jako kriticky ohrožený druh orchideje. Příčinou ohrožení je likvidace biotopů, sekundární sukcese, meliorace (odvodnění).

vstavač nádherný

Orchis elegans

Výška orchideje 60-80 cm

Doba květu květen-červen

Barva kvetů fialové

Biotop orchideje vlhké louky, mokřady, slatinné louky

Výškový vegetační stupeň stupeň nížinný (planární)-stupeň pahorkatiny (kolinní)

Lokality na Slovensku Podunajská nížina, Záhorská nížina, Východoslovenská nížina, Bukovské vrchy

Výskyt Slovensko

Ohrožení orchideje kriticky ohrožený druh

Příčiny ohrožení likvidace biotopů, sekundární sukcese, meliorace (odvodnění)

Tato orchideja se v přírodě kríží s prstnatec májový

Copyright © 2001–2024 Orchideje Slovenska Druhy orchidejí
Poslední aktualizace: 11. leden 2021