Orchideje Slovenska > vstavač > vstavač mužský

vstavač mužský

Kde roste vstavač mužský?

vstavač mužský (Orchis mascula) na Slovensku nejčastěji roste v těchto biotopech: louky, pastviny, krovinaté stráně, lesní okraje, světlé listnaté lesy. Je hodnocený jako zranitelný druh orchideje. Příčinou ohrožení je likvidace biotopů, sekundární sukcese.

vstavač mužský

Orchis mascula

Výška orchideje 20-50 cm

Doba květu duben-červenec

Barva kvetů růžové

Biotop orchideje louky, pastviny, krovinaté stráně, lesní okraje, světlé listnaté lesy

Výškový vegetační stupeň stupeň pahorkatiny (kolinní)-nižší vysokohorský stupeň (subalpínský)

Lokality na Slovensku na celém Slovensku

Výskyt Slovensko

Ohrožení orchideje zranitelný druh

Příčiny ohrožení likvidace biotopů, sekundární sukcese

Tato orchideja se v přírodě kríží s vstavač bledý

Copyright © 2001–2024 Orchideje Slovenska Druhy orchidejí
Poslední aktualizace: 11. leden 2021