Orchideje Slovenska > vstavač > vstavač bahenní

vstavač bahenní

Kde roste vstavač bahenní?

vstavač bahenní (Orchis palustris) na Slovensku nejčastěji roste v těchto biotopech: vlhké louky, slatinné louky. Je hodnocený jako kriticky ohrožený druh orchideje. Příčinou ohrožení je likvidace biotopů, sekundární sukcese, meliorace (odvodnění), těžba rašeliny.

vstavač bahenní

Orchis palustris

Výška orchideje 25-50 cm

Doba květu květen-červen

Barva kvetů purpurové

Biotop orchideje vlhké louky, slatinné louky

Výškový vegetační stupeň stupeň nížinný (planární)-stupeň pahorkatiny (kolinní)

Lokality na Slovensku Podunajská nížina, Záhorská nížina

Výskyt Slovensko

Ohrožení orchideje kriticky ohrožený druh

Příčiny ohrožení likvidace biotopů, sekundární sukcese, meliorace (odvodnění), těžba rašeliny

Tato orchideja se v přírodě kríží s vstavač štěničný

Copyright © 2001–2024 Orchideje Slovenska Druhy orchidejí
Poslední aktualizace: 11. leden 2021