Orchideje Slovenska > vemeník > vemeník dvoulistý

vemeník dvoulistý

Kde roste vemeník dvoulistý?

vemeník dvoulistý (Platanthera bifolia) na Slovensku nejčastěji roste v těchto biotopech: louky, krovinaté stráně, světlé listnaté lesy. Je hodnocený jako zranitelný druh orchideje. Příčinou ohrožení je likvidace biotopů.
Fotografie orchideje vemeník dvoulistý (Platanthera bifolia)

vemeník dvoulistý

vemeník dvoulistý

Platanthera bifolia

Výška orchideje 15-80 cm

Doba květu červen-červenec

Barva kvetů bílé

Biotop orchideje louky, krovinaté stráně, světlé listnaté lesy

Výškový vegetační stupeň stupeň nížinný (planární)-nižší vysokohorský stupeň (subalpínský)

Lokality na Slovensku na celém Slovensku

Výskyt Slovensko

Ohrožení orchideje zranitelný druh

Příčiny ohrožení likvidace biotopů

Tato orchideja se v přírodě kríží s vemeník zelenavý

Fotografie orchideje vemeník dvoulistý
vemeník dvoulistý
Fotografie orchideje vemeník dvoulistý
vemeník dvoulistý
Fotografie orchideje vemeník dvoulistý
vemeník dvoulistý
Fotografie orchideje vemeník dvoulistý
vemeník dvoulistý
Fotografie orchideje vemeník dvoulistý
vemeník dvoulistý
Fotografie orchideje vemeník dvoulistý
vemeník dvoulistý
Fotografie orchideje vemeník dvoulistý
vemeník dvoulistý
Fotografie orchideje vemeník dvoulistý
vemeník dvoulistý
Fotografie orchideje vemeník dvoulistý
vemeník dvoulistý
Fotografie orchideje vemeník dvoulistý
vemeník dvoulistý
Fotografie orchideje vemeník dvoulistý
vemeník dvoulistý

Copyright © 2001–2024 Orchideje Slovenska Druhy orchidejí
Poslední aktualizace: 11. leden 2021