Orchideje Slovenska > vemeníček > vemeníček zelený

vemeníček zelený

Kde roste vemeníček zelený?

vemeníček zelený (Coeloglossum viride) na Slovensku nejčastěji roste v těchto biotopech: světlé listnaté lesy, louky. Je hodnocený jako zranitelný druh orchideje. Příčinou ohrožení je sekundární sukcese.
Fotografie orchideje vemeníček zelený (Coeloglossum viride)

vemeníček zelený

vemeníček zelený

Coeloglossum viride

Výška orchideje 10-25 cm

Doba květu květen-červenec

Barva kvetů žlutozelené

Biotop orchideje světlé listnaté lesy, louky

Výškový vegetační stupeň stupeň pahorkatiny (kolinní)-stupeň vysokohorský (alpínsky)

Lokality na Slovensku na celém Slovensku

Výskyt Slovensko

Ohrožení orchideje zranitelný druh

Příčiny ohrožení sekundární sukcese

Tato orchideja se v přírodě kríží s prstnatec Fuchsův

Fotografie orchideje vemeníček zelený
vemeníček zelený
Fotografie orchideje vemeníček zelený
vemeníček zelený

Copyright © 2001–2024 Orchideje Slovenska Druhy orchidejí
Poslední aktualizace: 11. leden 2021