Orchideje Slovenska > toříček > toříček jednohlízný

toříček jednohlízný

Kde roste toříček jednohlízný?

toříček jednohlízný (Herminium monorchis) na Slovensku nejčastěji roste v těchto biotopech: louky, pastviny, lesní okraje, slatinné louky. Je hodnocený jako kriticky ohrožený druh orchideje. Příčinou ohrožení je likvidace biotopů, sekundární sukcese.

toříček jednohlízný

Herminium monorchis

Výška orchideje 8-25 cm

Doba květu červen-červenec

Barva kvetů žluté

Biotop orchideje louky, pastviny, lesní okraje, slatinné louky

Výškový vegetační stupeň stupeň pahorkatiny (kolinní)-nižší vysokohorský stupeň (subalpínský)

Lokality na Slovensku Malá Fatra, Slovenský raj

Výskyt Slovensko

Ohrožení orchideje kriticky ohrožený druh

Příčiny ohrožení likvidace biotopů, sekundární sukcese

Tato orchideja se v přírodě kríží s -

Copyright © 2001–2024 Orchideje Slovenska Druhy orchidejí
Poslední aktualizace: 11. leden 2021