Orchideje Slovenska > tořič > tořič hmyzonosný

tořič hmyzonosný

Kde roste tořič hmyzonosný?

tořič hmyzonosný (Ophrys insectifera) na Slovensku nejčastěji roste v těchto biotopech: louky, krovinaté stráně, lesní okraje. Je hodnocený jako zranitelný druh orchideje. Příčinou ohrožení je likvidace biotopů, sekundární sukcese.
Fotografie orchideje tořič hmyzonosný (Ophrys insectifera)

tořič hmyzonosný

tořič hmyzonosný

Ophrys insectifera

Výška orchideje 15-40 cm

Doba květu květen-červenec

Barva kvetů fialovohnědé

Biotop orchideje louky, krovinaté stráně, lesní okraje

Výškový vegetační stupeň stupeň pahorkatiny (kolinní)-stupeň horský (montánní)

Lokality na Slovensku na celém Slovensku

Výskyt Slovensko

Ohrožení orchideje zranitelný druh

Příčiny ohrožení likvidace biotopů, sekundární sukcese

Tato orchideja se v přírodě kríží s tořič Holubyho

Fotografie orchideje tořič hmyzonosný
tořič hmyzonosný
Fotografie orchideje tořič hmyzonosný
tořič hmyzonosný
Fotografie orchideje tořič hmyzonosný
tořič hmyzonosný

Copyright © 2001–2024 Orchideje Slovenska Druhy orchidejí
Poslední aktualizace: 11. leden 2021