Orchideje Slovenska > tořič > tořič čmelákovitý

tořič čmelákovitý

Kde roste tořič čmelákovitý?

tořič čmelákovitý (Ophrys holosericea) na Slovensku nejčastěji roste v těchto biotopech: pastviny, krovinaté stráně, lesní okraje. Je hodnocený jako kriticky ohrožený druh orchideje. Příčinou ohrožení je likvidace biotopů, sekundární sukcese.

tořič čmelákovitý

Ophrys holosericea

Výška orchideje 10-40 cm

Doba květu květen-červen

Barva kvetů fialovohnědé

Biotop orchideje pastviny, krovinaté stráně, lesní okraje

Výškový vegetační stupeň stupeň pahorkatiny (kolinní)

Lokality na Slovensku Malé Karpaty

Výskyt Slovensko

Ohrožení orchideje kriticky ohrožený druh

Příčiny ohrožení likvidace biotopů, sekundární sukcese

Tato orchideja se v přírodě kríží s -

Copyright © 2001–2024 Orchideje Slovenska Druhy orchidejí
Poslední aktualizace: 11. leden 2021