Orchideje Slovenska > sklenobýl > sklenobýl bezlistý

sklenobýl bezlistý

Kde roste sklenobýl bezlistý?

sklenobýl bezlistý (Epipogium aphyllum) na Slovensku nejčastěji roste v těchto biotopech: stiné lesy, jehličnaté lesy. Je hodnocený jako ohrožený druh orchideje. Příčinou ohrožení je špatné hospodaření v lesích.

sklenobýl bezlistý

Epipogium aphyllum

Výška orchideje 10-20 cm

Doba květu červenec-srpen

Barva kvetů žluté, růžové

Biotop orchideje stiné lesy, jehličnaté lesy

Výškový vegetační stupeň stupeň podhorský (submontánní)-stupeň horský (montánní)

Lokality na Slovensku na celém Slovensku

Výskyt Slovensko

Ohrožení orchideje ohrožený druh

Příčiny ohrožení špatné hospodaření v lesích

Tato orchideja se v přírodě kríží s -

Copyright © 2001–2024 Orchideje Slovenska Druhy orchidejí
Poslední aktualizace: 11. leden 2021