Orchideje Slovenska > prstnatec > prstnatec vřesovištní

prstnatec vřesovištní

Kde roste prstnatec vřesovištní?

prstnatec vřesovištní (Dactylorhiza ericetorum) na Slovensku nejčastěji roste v těchto biotopech: vrchoviště. Je hodnocený jako kriticky ohrožený druh orchideje. Příčinou ohrožení je sekundární sukcese, meliorace (odvodnění).

prstnatec vřesovištní

Dactylorhiza ericetorum

Výška orchideje 10-35 cm

Doba květu červen-červenec

Barva kvetů růžové

Biotop orchideje vrchoviště

Výškový vegetační stupeň stupeň podhorský (submontánní)

Lokality na Slovensku Západné Beskydy

Výskyt Slovensko

Ohrožení orchideje kriticky ohrožený druh

Příčiny ohrožení sekundární sukcese, meliorace (odvodnění)

Tato orchideja se v přírodě kríží s prstnatec

Copyright © 2001–2024 Orchideje Slovenska Druhy orchidejí
Poslední aktualizace: 11. leden 2021