Orchideje Slovenska > prstnatec > prstnatec pleťový

prstnatec pleťový

Kde roste prstnatec pleťový?

prstnatec pleťový (Dactylorhiza incarnata) na Slovensku nejčastěji roste v těchto biotopech: vlhké louky. Je hodnocený jako ohrožený druh orchideje. Příčinou ohrožení je sekundární sukcese, meliorace (odvodnění), těžba rašeliny.

prstnatec pleťový

Dactylorhiza incarnata

Výška orchideje 15-80 cm

Doba květu květen-červenec

Barva kvetů růžové, purpurové

Biotop orchideje vlhké louky

Výškový vegetační stupeň stupeň nížinný (planární)-stupeň podhorský (submontánní)

Lokality na Slovensku na celém Slovensku

Výskyt Slovensko

Ohrožení orchideje ohrožený druh

Příčiny ohrožení sekundární sukcese, meliorace (odvodnění), těžba rašeliny

Tato orchideja se v přírodě kríží s prstnatec

Copyright © 2001–2024 Orchideje Slovenska Druhy orchidejí
Poslední aktualizace: 11. leden 2021