Orchideje Slovenska > prstnatec > prstnatec májový

prstnatec májový

Kde roste prstnatec májový?

prstnatec májový (Dactylorhiza majalis) na Slovensku nejčastěji roste v těchto biotopech: vlhké louky, slatinné louky, vrchoviště. Je hodnocený jako zranitelný druh orchideje. Příčinou ohrožení je likvidace biotopů, sekundární sukcese, meliorace (odvodnění).

prstnatec májový

Dactylorhiza majalis

Výška orchideje 20-60 cm

Doba květu květen-červenec

Barva kvetů růžové

Biotop orchideje vlhké louky, slatinné louky, vrchoviště

Výškový vegetační stupeň stupeň nížinný (planární)-nižší vysokohorský stupeň (subalpínský)

Lokality na Slovensku na celém Slovensku

Výskyt Slovensko

Ohrožení orchideje zranitelný druh

Příčiny ohrožení likvidace biotopů, sekundární sukcese, meliorace (odvodnění)

Tato orchideja se v přírodě kríží s prstnatec

Copyright © 2001–2024 Orchideje Slovenska Druhy orchidejí
Poslední aktualizace: 11. leden 2021