Orchideje Slovenska > prstnatec > prstnatec laponský

prstnatec laponský

Kde roste prstnatec laponský?

prstnatec laponský (Dactylorhiza lapponica) na Slovensku nejčastěji roste v těchto biotopech: vlhké louky. Je hodnocený jako ohrožený druh orchideje. Příčinou ohrožení je likvidace biotopů, sekundární sukcese, meliorace (odvodnění), těžba rašeliny.

prstnatec laponský

Dactylorhiza lapponica

Výška orchideje 10-25 cm

Doba květu květen-červen

Barva kvetů červenofialové

Biotop orchideje vlhké louky

Výškový vegetační stupeň stupeň nížinný (planární)-vyšší horský stupeň (supramontánní)

Lokality na Slovensku na celém Slovensku

Výskyt Slovensko

Ohrožení orchideje ohrožený druh

Příčiny ohrožení likvidace biotopů, sekundární sukcese, meliorace (odvodnění), těžba rašeliny

Tato orchideja se v přírodě kríží s prstnatec

Copyright © 2001–2024 Orchideje Slovenska Druhy orchidejí
Poslední aktualizace: 11. leden 2021