Orchideje Slovenska > prstnatec > prstnatec Fuchsův

prstnatec Fuchsův

Kde roste prstnatec Fuchsův?

prstnatec Fuchsův (Dactylorhiza fuchsii) na Slovensku nejčastěji roste v těchto biotopech: světlé listnaté lesy, lesní okraje, louky. Je hodnocený jako zranitelný druh orchideje. Příčinou ohrožení je likvidace biotopů, sekundární sukcese, meliorace (odvodnění).

prstnatec Fuchsův

Dactylorhiza fuchsii

Výška orchideje 30-50 cm

Doba květu červen-srpen

Barva kvetů růžové

Biotop orchideje světlé listnaté lesy, lesní okraje, louky

Výškový vegetační stupeň stupeň pahorkatiny (kolinní)-nižší vysokohorský stupeň (subalpínský)

Lokality na Slovensku na celém Slovensku

Výskyt Slovensko

Ohrožení orchideje zranitelný druh

Příčiny ohrožení likvidace biotopů, sekundární sukcese, meliorace (odvodnění)

Tato orchideja se v přírodě kríží s prstnatec, (běloprstka bělavá)

Copyright © 2001–2024 Orchideje Slovenska Druhy orchidejí
Poslední aktualizace: 11. leden 2021