Orchideje Slovenska > prstnatec > prstnatec bledožlutý

prstnatec bledožlutý

Kde roste prstnatec bledožlutý?

prstnatec bledožlutý (Dactylorhiza ochroleuca) na Slovensku nejčastěji roste v těchto biotopech: slatinné louky. Je hodnocený jako kriticky ohrožený druh orchideje. Příčinou ohrožení je likvidace biotopů, sekundární sukcese, meliorace (odvodnění), těžba rašeliny.

prstnatec bledožlutý

Dactylorhiza ochroleuca

Výška orchideje 50-90 cm

Doba květu květen-červenec

Barva kvetů žluté

Biotop orchideje slatinné louky

Výškový vegetační stupeň stupeň nížinný (planární)

Lokality na Slovensku Záhorská nížina

Výskyt Slovensko

Ohrožení orchideje kriticky ohrožený druh

Příčiny ohrožení likvidace biotopů, sekundární sukcese, meliorace (odvodnění), těžba rašeliny

Tato orchideja se v přírodě kríží s prstnatec

Copyright © 2001–2024 Orchideje Slovenska Druhy orchidejí
Poslední aktualizace: 11. leden 2021