Orchideje Slovenska > prstnatec > prstnatec bezový

prstnatec bezový

Kde roste prstnatec bezový?

prstnatec bezový (Dactylorhiza sambucina) na Slovensku nejčastěji roste v těchto biotopech: louky, pastviny, lesní okraje, krovinaté stráně. Je hodnocený jako zranitelný druh orchideje. Příčinou ohrožení je likvidace biotopů, sekundární sukcese.

prstnatec bezový

Dactylorhiza sambucina

Výška orchideje 10-20 cm

Doba květu duben-červen

Barva kvetů žluté

Biotop orchideje louky, pastviny, lesní okraje, krovinaté stráně

Výškový vegetační stupeň stupeň nížinný (planární)-nižší vysokohorský stupeň (subalpínský)

Lokality na Slovensku na celém Slovensku

Výskyt Slovensko

Ohrožení orchideje zranitelný druh

Příčiny ohrožení likvidace biotopů, sekundární sukcese

Tato orchideja se v přírodě kríží s prstnatec májový

Copyright © 2001–2024 Orchideje Slovenska Druhy orchidejí
Poslední aktualizace: 11. leden 2021