Orchideje Slovenska > pětiprstka > pětiprstka žežulník

pětiprstka žežulník

Kde roste pětiprstka žežulník?

pětiprstka žežulník (Gymnadenia conopsea) na Slovensku nejčastěji roste v těchto biotopech: louky, pastviny, vlhké louky. Je hodnocený jako zranitelný druh orchideje. Příčinou ohrožení je likvidace biotopů, sekundární sukcese, meliorace (odvodnění).
Fotografie orchideje pětiprstka žežulník (Gymnadenia conopsea)

pětiprstka žežulník

pětiprstka žežulník

Gymnadenia conopsea

Výška orchideje 20-80 cm

Doba květu květen-srpen

Barva kvetů růžové

Biotop orchideje louky, pastviny, vlhké louky

Výškový vegetační stupeň stupeň nížinný (planární)-stupeň vysokohorský (alpínsky)

Lokality na Slovensku na celém Slovensku

Výskyt Slovensko

Ohrožení orchideje zranitelný druh

Příčiny ohrožení likvidace biotopů, sekundární sukcese, meliorace (odvodnění)

Tato orchideja se v přírodě kríží s pětiprstka vonná

Fotografie orchideje pětiprstka žežulník
pětiprstka žežulník
Fotografie orchideje pětiprstka žežulník
pětiprstka žežulník
Fotografie orchideje pětiprstka žežulník
pětiprstka žežulník
Fotografie orchideje pětiprstka žežulník
pětiprstka žežulník

Copyright © 2001–2024 Orchideje Slovenska Druhy orchidejí
Poslední aktualizace: 11. leden 2021