Orchideje Slovenska > pětiprstka > pětiprstka vonná

pětiprstka vonná

Kde roste pětiprstka vonná?

pětiprstka vonná (Gymnadenia odoratissima) na Slovensku nejčastěji roste v těchto biotopech: louky, vlhké louky, slatinné louky. Je hodnocený jako zranitelný druh orchideje. Příčinou ohrožení je likvidace biotopů, sekundární sukcese, meliorace (odvodnění).

pětiprstka vonná

Gymnadenia odoratissima

Výška orchideje 20-50 cm

Doba květu červenec-srpen

Barva kvetů růžové

Biotop orchideje louky, vlhké louky, slatinné louky

Výškový vegetační stupeň stupeň horský (montánní)-nižší vysokohorský stupeň (subalpínský)

Lokality na Slovensku na celém Slovensku

Výskyt Slovensko

Ohrožení orchideje zranitelný druh

Příčiny ohrožení likvidace biotopů, sekundární sukcese, meliorace (odvodnění)

Tato orchideja se v přírodě kríží s pětiprstka žežulník

Copyright © 2001–2024 Orchideje Slovenska Druhy orchidejí
Poslední aktualizace: 11. leden 2021