Orchideje Slovenska > pětiprstka > pětiprstka hustokvětá

pětiprstka hustokvětá

Kde roste pětiprstka hustokvětá?

pětiprstka hustokvětá (Gymnadenia densiflora) na Slovensku nejčastěji roste v těchto biotopech: vlhké louky, slatinné louky. Je hodnocený jako ohrožený druh orchideje. Příčinou ohrožení je likvidace biotopů, sekundární sukcese, meliorace (odvodnění).

pětiprstka hustokvětá

Gymnadenia densiflora

Výška orchideje 25-100 cm

Doba květu červen-srpen

Barva kvetů růžové

Biotop orchideje vlhké louky, slatinné louky

Výškový vegetační stupeň stupeň pahorkatiny (kolinní)-vyšší horský stupeň (supramontánní)

Lokality na Slovensku na celém Slovensku

Výskyt Slovensko

Ohrožení orchideje ohrožený druh

Příčiny ohrožení likvidace biotopů, sekundární sukcese, meliorace (odvodnění)

Tato orchideja se v přírodě kríží s prstnatec májový

Copyright © 2001–2024 Orchideje Slovenska Druhy orchidejí
Poslední aktualizace: 11. leden 2021