Orchideje Slovenska > okrotice > okrotice dlouholistá

okrotice dlouholistá

Kde roste okrotice dlouholistá?

okrotice dlouholistá (Cephalanthera longifolia) na Slovensku nejčastěji roste v těchto biotopech: světlé listnaté lesy, stiné lesy, lesní okraje, krovinaté stráně, (jehličnaté lesy). Je hodnocený jako zranitelný druh orchideje. Příčinou ohrožení je špatné hospodaření v lesích.

okrotice dlouholistá

Cephalanthera longifolia

Výška orchideje 20-40 cm

Doba květu květen-červen

Barva kvetů Proměnná biela není definována.. Kontaktujte webmastera.

Biotop orchideje světlé listnaté lesy, stiné lesy, lesní okraje, krovinaté stráně, (jehličnaté lesy)

Výškový vegetační stupeň stupeň nížinný (planární)-stupeň horský (montánní)

Lokality na Slovensku na celém Slovensku

Výskyt Slovensko

Ohrožení orchideje zranitelný druh

Příčiny ohrožení špatné hospodaření v lesích

Tato orchideja se v přírodě kríží s -

Copyright © 2001–2024 Orchideje Slovenska Druhy orchidejí
Poslední aktualizace: 11. leden 2021