Orchideje Slovenska > okrotice > okrotice červená

okrotice červená

Kde roste okrotice červená?

okrotice červená (Cephalanthera rubra) na Slovensku nejčastěji roste v těchto biotopech: světlé listnaté lesy, stiné lesy, lesní okraje, krovinaté stráně, (jehličnaté lesy). Je hodnocený jako zranitelný druh orchideje. Příčinou ohrožení je špatné hospodaření v lesích.
Fotografie orchideje okrotice červená (Cephalanthera rubra)

okrotice červená

okrotice červená

Cephalanthera rubra

Výška orchideje 25-50 cm

Doba květu květen-červenec

Barva kvetů červené

Biotop orchideje světlé listnaté lesy, stiné lesy, lesní okraje, krovinaté stráně, (jehličnaté lesy)

Výškový vegetační stupeň stupeň nížinný (planární)-stupeň horský (montánní)

Lokality na Slovensku na celém Slovensku

Výskyt Slovensko

Ohrožení orchideje zranitelný druh

Příčiny ohrožení špatné hospodaření v lesích

Tato orchideja se v přírodě kríží s -

Fotografie orchideje okrotice červená
okrotice červená
Fotografie orchideje okrotice červená
okrotice červená

Copyright © 2001–2024 Orchideje Slovenska Druhy orchidejí
Poslední aktualizace: 11. leden 2021