Orchideje Slovenska > měkčilka > měkčilka jednolistá

měkčilka jednolistá

Kde roste měkčilka jednolistá?

měkčilka jednolistá (Malaxis monophyllos) na Slovensku nejčastěji roste v těchto biotopech: vlhké lesy, krovinaté stráně, vlhké louky, slatinné louky. Je hodnocený jako ohrožený druh orchideje. Příčinou ohrožení je sekundární sukcese, špatné hospodaření v lesích.

měkčilka jednolistá

Malaxis monophyllos

Výška orchideje 10-20 cm

Doba květu červen-červenec

Barva kvetů žlutozelené

Biotop orchideje vlhké lesy, krovinaté stráně, vlhké louky, slatinné louky

Výškový vegetační stupeň stupeň podhorský (submontánní)-stupeň vysokohorský (alpínsky)

Lokality na Slovensku na celém Slovensku

Výskyt Slovensko

Ohrožení orchideje ohrožený druh

Příčiny ohrožení sekundární sukcese, špatné hospodaření v lesích

Tato orchideja se v přírodě kríží s -

Copyright © 2001–2024 Orchideje Slovenska Druhy orchidejí
Poslední aktualizace: 11. leden 2021