Orchideje Slovenska > kruštík > kruštík piačenský

kruštík piačenský

Kde roste kruštík piačenský?

kruštík piačenský (Epipactis placentina) na Slovensku nejčastěji roste v těchto biotopech: světlé listnaté lesy. Je hodnocený jako kriticky ohrožený druh orchideje. Příčinou ohrožení je špatné hospodaření v lesích.

kruštík piačenský

Epipactis placentina

Výška orchideje 20-40 cm

Doba květu červenec

Barva kvetů růžové

Biotop orchideje světlé listnaté lesy

Výškový vegetační stupeň stupeň pahorkatiny (kolinní)-stupeň podhorský (submontánní)

Lokality na Slovensku Malé Karpaty, Biele Karpaty, Strážovské vrchy

Výskyt Slovensko

Ohrožení orchideje kriticky ohrožený druh

Příčiny ohrožení špatné hospodaření v lesích

Tato orchideja se v přírodě kríží s -

Copyright © 2001–2024 Orchideje Slovenska Druhy orchidejí
Poslední aktualizace: 11. leden 2021