Orchideje Slovenska > hlavinka > hlavinka horská

hlavinka horská

Kde roste hlavinka horská?

hlavinka horská (Traunsteinera globosa) na Slovensku nejčastěji roste v těchto biotopech: louky, pastviny. Je hodnocený jako zranitelný druh orchideje. Příčinou ohrožení je likvidace biotopů, sekundární sukcese.

hlavinka horská

Traunsteinera globosa

Výška orchideje 30-70 cm

Doba květu květen-červenec

Barva kvetů růžové

Biotop orchideje louky, pastviny

Výškový vegetační stupeň stupeň podhorský (submontánní)-stupeň vysokohorský (alpínsky)

Lokality na Slovensku na celém Slovensku

Výskyt Slovensko

Ohrožení orchideje zranitelný druh

Příčiny ohrožení likvidace biotopů, sekundární sukcese

Tato orchideja se v přírodě kríží s -

Copyright © 2001–2024 Orchideje Slovenska Druhy orchidejí
Poslední aktualizace: 11. leden 2021